Tilskuddsportalen for lag og foreninger

Nå er det blitt enklere å fi nne penger til lokale prosjekt. Du kan lete blant ca. 1.500 søkbare tilskudd for frivillige i Tilskuddsportalen. Dette tilbudet er gratis for foreningene, fordi Vadsø kommunen har inngått direkte avtale om dette.
I Tilskuddsportalen kan du enkelt fi nne fram til aktuelle tilskudd for å fi nansiere egne prosjekt. Databasen blir løpende oppdatert. Det er lett å søke og navigere i tjenesten.
 
Tilskuddsportalen inneholder blant annet dette:
• En kalender med søknadsfrister
• En katalog hvor tilskudd er sortert på tema
• En nyhetsoppdatering fra tilskuddsforvalterne
• Et verktøy for å søke direkte i databasen
• Støtte for å bli oppdatert på søknadsfrister eller andre frister man selv defi nerer i systemet
 
Du kan opprette deg selv som bruker, og deretter logge deg inn fra denne websiden: www.tilskuddsportalen.no
Lisensen gir rett til å registrere inntil tre tillitsvalgte per forening.
Husk å registrere hvilken forening du representerer og hvilken rolle du har i denne. Hvis du får tekniske problemer med innlogging eller praktiske problemer med å bruke tjenesten, kan du kontakte support ved å sende e-post til support@tilskuddsportalen.no

Sist endret av Arne Lindbach, 05-12-2017
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik