Utlysning av tilskuddsmidler mot barnefattigdom 2018

I Vadsø bor 10,8 % barn i husholdninger med lav inntekt. Dette ønsker Vadsø kommune å gjøre noe med i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner.
Barne- og Familiedirektoratet har tall som viser at Vadsø kommune ligger noe høyere enn landsgjennomsnittet på 9,4 % på andel barn i lavinntektsfamilier. Ca 17 % av disse husholdningene har mottatt sosialhjelp og ca 76 % har en hovedforsørger med lav utdanning. Få av barna bor i husholdninger med enslig forsørger eller hvor minst en person mottar uføretrygd. Dette sammenlignet med andre sammenlignbare kommuner. Nesten halvparten av barna bor i innvandrerhusholdninger hvor familien er fra land som Vadsø kommune bosetter flyktninger fra.
 
Barne- og Familiedirektoratet lyser ut midler mot barnefattigdom for å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Både offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte, og kommunen oppfordrer alle aktuelle aktører om å søke. Vadsø kommune har en knutepunktfunksjon og har sendt inn et bekreftelsesskjema for å åpne opp for søknader. Søknadsfristen er 8. desember 2017.
 
Spørsmål kan rettes til Anita Wahl Nilsen på epost anita.w.nilsen@vadso.kommune.no eller telefon 92403051.
 
Du finner mer info her:

Sist endret av Arne Lindbach, 09-11-2017
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik