Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 er nå ferdigstilt. Forslaget skal nå behandles i ulike kommunale råd/utvalg. Formannskapet skal innstille i saken i møte 23.11 2017 og kommunestyret fatter endelig budsjettvedtak i møte 14.12 2017.
Rådmannens forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 er nå ferdigstilt. Forslaget skal nå behandles i ulike kommunale råd/utvalg. Formannskapet skal innstille i saken i møte 23.11 2017 og kommunestyret fatter endelig budsjettvedtak i møte 14.12 2017.
 
Rådmannens budsjettforslag bærer preg av at Vadsø kommune står overfor nødvendig utfasing av store bosettingsrelaterte inntekter i årene fremover. Vadsø kommune har siden 1980-tallet bosatt svært mange flyktninger og når nå tilstrømningen til Norge har stoppet opp er det ikke behov for slik bosettingskapasitet lenger. I planperioden 2018-2021 er det beregnet at ca kr 70,0 mill i etablerte inntekter vil bortfalle. Dette kan ytterligere øke om den endelige anmodingen om bosetting blir lavere enn det rådmannen har forutsatt i sitt budsjettforslag. Denne anmodingen vil foreligge mandag 6. november 2017. Redusert bosetting vil få konsekvenser for hele den kommunale tjenesteproduksjonen. Budsjettforslaget viser at man har noe tid til å imøtekomme denne inntektsreduksjonen men det er avgjørende viktig at man allerede nå etablerer tiltak for å imøtekomme de økonomiske utfordringene dette medfører.
 
Budsjettforslaget inneholder også rammer for en videre satsing på aldring og mestring. Det foreslås avsatt kr 118,0 mill for utvidelse av Vadsø helsesenter/bo og omsorgssenteret. Dette er nye, oppdaterte langtidsplasser samt etablering av avlastingsplasser, behandlingsplasser og dagsenter. Utvidelsen er en viktig forutsetning for å kunne imøtekomme de utfordringene kommunen vil oppleve som følge av en stadig større andel eldre og pleietrengende.

Sist endret av Arne Lindbach, 02-11-2017
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik