Mammografi for kvinner i Vadsø kommune

Alle kvinner i Vadsø kommune inviteres til mammografiundersøkelse fra 6-11 – 23.11.2017. I alt 740 kvinner vil få invitasjon til å undersøke brystene i mammografibussen ved Vadsø helsesenter.
Alle som har digital postkasse, vil få invitasjonen sin digitalt.
 
Hvem: Kvinner i Vadsø kommune født 1947 – 1966
Når: 6. november – 23. november 2017
Hvor: ved Vadsø helsesenter

Dersom det er behov for tilleggsundersøkelser, vil kvinnene bli innkalt til Brystdiagnostisk senter på UNN i Tromsø.

Brystkreft
Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge, og utgjør i dag om lag 22 prosent av alle krefttilfeller hos kvinner. 2015 fikk 3415 kvinner diagnosen. Mammografiprogrammet oppdager om lag 1100 nye brystkrefttileffelr per år, de fleste i et tidlig stadium.

Mammografiprogrammet
Mammografiprogrammet er det offentlige tilbudet til kvinner i alderen 50-69 år om mammografi annethvert år. Tilbudet gis i tråd med internasjonale anbefalinger. Regelmessig mammografi er i dag den viktigste metoden for å oppdage svultser i et tidlig stadium. Tidlig oppdagelse gir ofte bedre overlevelse, og øker sjansen for mer skånsom behandling.
I mammografiprogrammet kvalitetsikres tilbudet ved at alle bilder tydes av to røntgenleger. Dersom brystkreft oppdages, er rutinemessig oppfølging sikret ved det brystdiagnostiske sentreret.
Målsettingen for programmet er å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres. Oppmøtet i Mammografiprogrammet er om lag 75 prosent på landsbasis. I forrige runde møtte 79 prosent av kvinnene i Vadsø kommune.Sist endret av Arne Lindbach, 11-10-2017
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik