Faktagrunnlag Øst-Finnmark

De 7 kommunene i Øst-Finnmark (Sør-Varanger, Vadsø, Tana, Båtsfjord, Vardø, Berlevåg og Nesseby) har i fellesskap gjort en gjennomgang og analyse av viktige forhold knyttet til det kommunale ansvarsområdet.
I prosjektet Kommunereformen i Øst-Finnmark har kommunene i fellesskap gjennomført en analyse og vurdering av ulike forhold i tilknytning til kommunereform prosessen.
 
Analysen er gjennomført av BDO og er konsentrert rundt de områdene som ekspertutvalget har satt fram som viktige å legge vekt på. Dette er områder som tjenesteyting, økonomi, myndighetsutøving, samfunnsutvikling, demokrati med mer. Analysen er et viktig supplement og korrektiv til f eks de kommunebilder som Fylkesmannen har satt fram. Analysen her er i større grad basert på oppdaterte tall og i mindre grad orientert om subjektivt vurderte feil og mangler. Analysen har også en sammenligningsdimensjon i det den vurderer ulike forhold i de 7 kommunene basert på samme metode og søker å forklare de forskjeller som kan observeres.
 
Analysen innenfor de ulike tjenesteområdene tar utgangspunkt i behovet for tjenester i hver enkelt kommune. Grunnlaget for en slik behovsvurdering er hver enkelt kommunes demografiske utfordringer slik disse uttrykkes i utgiftsutjevningen i inntektssystemet:
 
For f eks grunnskole kan følgende behovsanalyse fremsettes:
Her fremgår det at Vadsø har et beskrevet ressursbehov i grunnskolene ca 18% over landsgjennomsnittet. Ser man på faktisk ressursbruk er bildet slik:
 

Her ligger man betydelig under landsgjennomsnittet på tross av at behovet skulle tilsi noe annet.

 

 


Sist endret av Arne Lindbach, 29-04-2016
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik