Viktige lenker

Informasjonsbehovet i tilknytning til kommunesammenslåinger er stort. En ting er i hvilken grad kommunene i dag er i stand til å ivareta sine eksisterende oppgaver, annet er om man vil være det også i fremtiden.
Her finner du viktig informasjon om så vel selve reformen, oppgavene og kommunene:
Regjeringens egen temaside for kommunereformen. Her finnes alt fra ekspertutvalgets rapporter, veiledere, prosesskrav med mer.
 
Kommunal- og moderninseringsdepartementets utredningsverktøy for kommuner som ønsker å vurdere sammenslåing. Her finnes nøkkeltall og utviklingstrekk for enkeltkommune rog for ev nye, sammenslåtte kommuner.
 
Kommunenes Sentralforbund har en rekke omtaler og vurderinger gjort i tilknytning til kommunereformen.
 
Fylkesmannen i Finnmarks egen temaside om kommunereformen. Her finnes statusbeskrivelser for kommunene i Finnmark, ulike presentasjoner med mer.
 
Nabokommunen Nessebys egen temaside om kommunereformen. Her finnes kommunens egne vedtak i saken samt aktuelle dokumenter for Nesseby kommunes prosess.
 
Distriktssenteret er en støttespiller for fylkesmennene i reformarbeidet. Her finner man en rekke eksempler, avtaleutkast, bakgrunnsinformasjon, forskning med mer.
 
NHO er en betydelig samfunnsaktør med stor interesse i- og for kommunereformen. På deres egne temasider finner man NHOs betraktninger, forslag til nye kommuneinndelinger med mer.
 
Fagforbundet organiserer flest ansatte i kommunesektoren. På deres egne temasider finne rman nyheter oig fakta rundt reformen.

Sist endret av Arne Lindbach, 25-04-2016
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik