Involvering

Kommunereformen legger opp til at hver enkelt kommune innen 01.07 2016 har fattet vedtak om ev kommunesammenslåing. Prosessen frem dit forutsetter god og bred involvering.
Det er uttrykt en klar forventning om at kommunene fra starten av involverer innbyggere, organisasjoner og ansatte i beslutningen rundt kommunesammenslåing.
 
I prosjektet Kommunereformen i Øst-Finnmark er det inntatt en egen innbyggerundersøkelse i hver enkelt kommune. Denne undersøkelsen skal finne sted i siste halvdel av mai 2016. Undersøkelsen vil bli gjort av eget innleid byrå basert på godkjente og valide spørsmål. Det planlegges gjort et representativt utvalg som vil bli kontaktet pr telefon for å kunne avgi sin mening om sammenslåinger av kommuner.
 
Mange organisasjoner har allerede gitt klart uttrykk for sine oppfatninger gjennom interesseorganisasjoner som NHO og Varanger Næringssenter AS. NHO Finnmark har gitt klart uttrykk for at de ønsker mer effektive kommuner og foreslår at det fremtidige kommunekartet i Finnmark består av 6 kommuner. Varanger Næringssenter AS har ikke uttalt seg om kommunesammenslåing spesielt men har ve dulike anledninger vært opptatt av å få frem at næringslivet samarbeider tett over etablerte kommunegrenser.
 
Ansatte i kommunene er søkt involvert i prosessen ved at tillistvalgte i alle de involverte kommunene har hatt anledning til å nominere egne representanter til den overordnede styringsgruppen. Her er Torill Stock/Fagforbundet og Kjell Kåheim/Utdanningsforbundet valgt til å representere de ansatte.
 
Vadsø kommune har også valgt å involvere ungdommen særskilt. Det er gitt innledende orientering i ungdomsrådet og det vil også bli gitt oppfølgende orientering med muligheter for spørsmålsstilling. Videre er ungdommen også representert med egne representanter i overordnet styringsgruppe.
 
Generelt er det også slik at alle saksfremlegg og kommunestyremøter er lett tilgjengelige. Vadsø kommune streamer alle sine kommunestyremøter slik at alle skal ha anledning til å følge debattene i saken. Slikt sette r det lagt godt til rette for å involvere seg også i den politiske forhandlingen om kommunesammenslåing.
 
Utover dette er det kommuner som berammer folkemøter, åpne kommunestyremøter og lignende. Dette har så langt ikke vært diskutert i Vadsø. Om man skulle ønske å gjennomføre f eks et folkemøte ville det kanskje være mest hensiktsmessig å avvikle dette etter at de fleste rammebetingelsene for kommunen er klarlagt (dvs etter fremlegg av Kommuneproposisjon 2017 11.05 2016) men før kommunestyret tar endelig stilling til saken (dvs kommunestyrets møte 09.06 2016). Aller helst burde et slikt folkemøte kanskje også funnet sted før innbyggerundersøkelse gjennomføres.
 
Les mer på;

Sist endret av Arne Lindbach, 25-04-2016
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik