Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 16. desember 2015

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 16. desember 2015 sakene: Søknad om næringstomt i Johan Grønvighsgate, Fiskehjellbakken 3 - søknad om dispensasjon, Grønnliveien 11 - grensejustering, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunestyret 17. desember 2015

Kommunestyret behandlet i møte 17. desember 2015 sakene: KOmité for markering av samefolkets dag, Kommunereformen, Styresammensetning i kommunale foretak, Lovlighetsklage - Vadsø jazzklubb/Varangerfestivalen - Partnerskap, Finnmark kommunerevisjon IKS, Søknad om støtte til musikkteater Vesisaari, retningslinjer kulturmidler m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 3. desember 2015

Formannskapet behandlet i møte 3. desember 2015 sakene: Oppnevning av styre i stiftelsen Vadsø utleieboliger, Utviklingsråd - Valg av medlem og varamedlem, SalsgsbFriluftsråd i Finnmark, Høring - revisjon av strategisk plan FEFO m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 13. november 2015

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 13. november 2015 sakene: Sandmo AS - Søknad om utvidelse av tomt Sør-Varangerveien, Linda og Arne pedersen - Søknad om feste av boligtomt Vestre Jakobselv, Søknad om utvidelse av tomt - Myrkroken 27, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Valgnemnda 2. november 2015

Valgnemnda behandlet i møte 2. november 2015 sakene: Suppleringsvalg av meddommere for Øst-Finnmark tingrett, Valg av represntanter og vararepresentanter til IKA Finnmark IKS, Havnestyre - valg av medlemmer og varamedlemmer, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunestyret 5. november 2015

Kommunestyret behandlet i møte 5. november 2015 sakene: Områderegulering for Kirkegårdsveien, Suppleringsvalg av meddommere i Øst-Finnmark tingrett, Valg av representanter og vararepresentanter til IKA finnmark IKS, Havnestyre - valg av medlemmer og varamedlemmer, m.fl
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 22. oktober 2015

Formannskapet behandlet i møte 22. oktober sakene: Eierstrategi 2015 og Anmodning om bosetting av flyktninger 2016-2019.
Les mer
 
 
 
 

Møte i økonomiutvalget 22. oktober 2015

Økonomiutvalget vil i møte 22. oktober behandle sakene: Orientering budsjett 2016-2019 og Regnskap 2015
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunstyret 15. oktober 2015

Kommunestyret behandlet i møte 15. oktober 2015 sakene: Godkjenning av kommunestyrevalget 2015, Valg av formannskap for valgperioden 2015-2019, Valg av ordfører for valgperioden 2015-2019, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 1. oktober 2015

Formannskapet behandlet i møte 1. oktober 2015 sakene: Oppnevning av valgnemnd, Ice Station Vadsø - søknad om støtte, Vadsø Jazzklubb/Varangerfestivalen - partnerskapsavtale, Meirud Magnar - Støtte fra Næringsfond, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i administrasjonsutvalget 29. september 2015

Administrasjonsutvalget vil i møte 29. september behandle saken: Orienteringer.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunestyret 3. september 2015

Kommunestyret behandlet i møte 3. september 2015 sakene: Sirkus er uten elefanter, Årsberetning og årsregnskap 2014, Eierstrategi 2015, Finnmark kommunerevisjon IKS, Reguleringsplan Fossen øst - ekspropriasjon av eiendommer, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskap og økonomiutvalg 20. august 2015

Formannskapet vil i møte 20. august 2015 behandle sakene: Søknad om konsesjon for erver av eiendom, Nye Bekkefaret bofelleskap - organisering og mandat for styringsgruppen, Sirkus er uten elefanter, Årsberetning og årsregnskap 2014, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 18. juni 2015

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker vil i møte 18. juni 2015 behandle sakene: Søknader om fradeling av tomt og søknad om utvidelse av tomt.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunestyret 11. juni 2015

Kommunestyret behandlet i møte 11. juni 2015 sakene: Etiske retningslinjer, Delegering av myndighet for barnevernstjenesten, Nye retningslinjer for økonomisk sosialhjelp, Midlertidige tilsettinger - endringer i arbeidsmiljøloven, Reguleringsplan Sandmo golfbane, Nasjonalparkkommuner, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskap og økonomiutvalg 28. mai 2015

Formannskapet vil i møte 28. mai 2015 behandle sakene: Norild G 2002 - søknad om reisestøtte Pasvik international og Piteåturnering, Vadsø atletklubb - søknad om støtte til NM/Nordisk mesterskap 2015, Reise til nordnorsk ungdomskulturfestival - søknad om økonomisk støtte, Søknad om idrettsstipend, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Administrasjonsutvalget 26. mai 2015

Administrasjonsutvalget vil i møte 26. mai 2015 behandle sakene: Avvikling av "Alternativ til AFP", Etiske retningslinjer, Mildertidige tilsettinger - Endringer i arbeidsmiljøloven og orienteringer.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 21. mai 2015

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker vil i møte 21. mai 2015 behandle sakene: Kaitomta Vadø AS - Søknad om bruksendring fra industri til garasje, Reguleringsplan Sandmo golfbane, Områderegulering for Kirkegårdsveien - Vestre Jakobselv.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunestyret 7. mai 2015

Kommunestyret behandlet i møte 7. mai 2015 sakene: Suppleringsvalg av samarbeidsråd for skoler, Valg av representant for å ivareta barn og unges interesser, Suppleringsvalg av Havnestyret, Suppleringsvalg av meddommere i Øst-Finnmark tingrett, Kontrollutvalgets årsrapport 2014, Kommunal eiendomsskatt, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kontrollutvalget 5. mai 2015

Under finner du innkalling og saksdokumenter til kontrollutvalgets møte 5. mai 2015.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 23. april 2015

Formannskapet vil i møte 23. april 2015 behandle sakene: Norsk kulturskoleråd - søknad om økonomisk støtte, Regionkorps Finnmark - søknad om støtte, Søknad om økonomisk støtte - alkoholtest for russen 17 mai, Varanger ASVO - Midler fra lærer A. Zahls legat, Søknad om økonomisk støtte til kjøp av ny snøscooter, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 16. april 2015

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 16. april sakene: Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning - Ballbinger, Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning - Vadsøhallen, KIWI/Europris søknad om dispensasjon, Graving og transport AS - søknad om utvidelse av tomt, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 12. mars 2015

Formannskapet behandlet i møte 12. mars sakene: Varanger Arctic Kite - Støtte til VAKE 2015, Gjenreis kystnorge - søknad om økonomisk støtte, Søknad om tilskudd, Søknad om redusert sats - bevillingsgebyr for år 2015, Søknad om tilskudd til kunstgressgreener på golfbanen i Kariel, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 5. mars 2015

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker vil i møte 5. mars 2015 behandle sakene: Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning IL Polarstjernen, Klage på vedtak i sak 48/14, Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, Forespørsel om boligtomt, og dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunestyret 19. februar 2015

Kommunestyret behandlet i møte 19. februar 2015 sakene: Vadsø industrisselskap, Finnmark kommunerevisjon IKS - ny selskapsavtale, Undervisningstjenester, Kommunereformen, Salg av bygg, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Ekstraordinært møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 6. februar 2015

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker vil i ekstroordinært møte 6. februar 2015 behandle saken: Trafikksikker skolevei 2015.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Formannskapet 5. februar 2015

Formannskapet behandlet i møte 5. ferbuar sakene: Vadsø Vann og avløp - budsjett 2015, Jusshjelpa i Nord-Norge - Tilskudd fra Vadsø kommune, Helsesportsuka 2015 i Porsanger - Økonomisk støtte, Gave til Lions røde fjær 2015, Finnmarkslaget i Oslo - 75års jubileum 2015, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 29. januar 2015

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 29. januar 2015 sakene: Kjøp av tilleggsareal, Dispensasjoner fra kommuneplanens arealdel og orienteringer.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Administrasjonsutvalget 3. februar 2015

Administrasjonsutvalget behandlet i møte 3. februar sakene: Strategikonferansen 2015, Politisk streik 28. januar 2015 og orienteringer.
Les mer
 
 
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik