Møte i Ungdomsrådet 10. desember 2014

Under finner du referat fra ungdomsrådets møte 10. desember.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunestyret 18. desember 2014

Kommunestyret behandlet i møte 18. desember sakene: Tilstandsrapport grunnskolen i Vadsø 2013-2014, Fastsettelse av renovasjonsgebyr 2015, KOmpetanseplan - handlingsplan 2015, Medfinansiering av rekrutteringsprosjektet, Forprosjekt Bekkefaret bofelleskap, Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Eldrerådet 1. desember 2014

Eldrerådet behandlet i møte 1. desember Årsbudsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Kommunalt råd for funksjonshemmede 1. desember 2014

Kommunalt råd for funksjonshemmede behandlet i møte 1. desember 2014 saken: Årsbudsjett 2015 og Økonomiplan 2015 - 2018.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Formannskapet 4. desember 2014

Formannskapet behandlet i møte 4. desember sakene: Vadsø videregående skole - støtte til ekskursjon, valg til næringsstrategisk utvalg, Fastsettelse av renovasjonsgebyr 2015, Kompetanseplan - handlingsplan 2015, Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Administrasjonsutvalget 24. november 2014

Administrasjonsutvalget behandlet i møte 24. november 2014 sakene: Kompetanseplan - Handlingsplan 2015, Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 og Orientereinger.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 27. november 2014

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 27. november sakene: Dispensasjon til oppføring av en ny fritidsbolig på eiendom, Etablering av skiskytterarene, Forslag til detaljreguleringsplan, Klage på vedtak, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i fomannskapet 13. november 2014

Formannskapet behandlet i møte 13. november sakene: Per Kr. Mietinen - støtte fra næringsfondet, 70- og 200års markering, Kulturpris 2014.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Fomannskapet 30. oktober 2014

Formannskapet behandlet i møte 30. oktober 2014 sakene: Vadsø videregående skole - økonomisk støtte til skoletur og Orienteringer.
Les mer
 
 
 
 

Kommunestyremøte 6. november 2014

Kommunestyret behandlet i møte 6. november sakene: Fastsetting av valgdag, Suppleringsvalg, Forslag til områdereguleringsplan Fossen Øst, Boligpolitisk handlingsplan og statlig refusjon for flyktninger.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 16. oktober 2014

Formannskapet behandlet i møte 16. oktober sakene: Flytebrygge på Ekkerøy, Suppleringsvalg - valgnemnd, Fastsetting av valgdag 2015, Søknader om støtte fra næringsfondet, Flere lyspunkter på Nesset i Ekkerøy, Søknad om idrettstipend, Navn på nyskolen, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 16. oktober 2014

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 16. oktober 2014 sakene: Dispensassjonssaker, Forslag til områderegulering Fossen Øst, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunestyret 18. september 2014

Kommunestyret behandlet i møte 18. september sakene: IKT-Plan 2014, Vadsø havn KF - regnskap 2014, Bosetting av flyktninger 2014-2016, Kompetansekoordinator øst, Forskuttering av spillemidler - kommunal andel, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Formannskapet 10. september 2014

Formannskapet behandlet i møte 10. september sakene: GNR 10 BNR 8 m.fl. søknad om konsesjon, Gnr 13 GNR 203 -274 og 280 søknad om deling og søknad om konsesjon.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Formannskapet 4. september 2014

Formannskapet behandlet i møte 4. september: Orienteringer.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Administrasjonsutvalget 8. september 2014

Sakspapirer fra administrasjonsutvalgets møte 8. september finner du her.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 4. september 2014

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 4. september sakene: søknad om dispensasjoner fra kommuneplanens arealdel, Klager på vedtak, Søknad om punktfeste m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kontrollutvalget 9. september 2014

Kontrollutvalget hadde møte 9. september 2014. Under finner du møtedokumenter.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 18. august 2014

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 18. augaust saken: Høring - Innføring av særskilt Fartsgrense - E75 Vadsø sentrum.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 21. august 2014

Formannskapet behandlet i møte 21. august sakene: Vadsø VGS - økonomisk støtte til klassetur, Søknad om økonomisk bidrag til LFPS-Nord, Partnerskapsavtale - Vadsø revmatikerforening, Lønnsrefusjon folkevalgt, Lille Chili Kafé - Utvidet skjenketid, Bietilæ Oskar - støtte fra næringsfondet, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Formannskapet 10. juli 2014

Formannskapet behandlet i møte 10. juli 2014 sakene: Dispensasjon fra hundeloven og Lille Chili NUF - Skjenkebevilling.
Les mer
 
 
 
 

Møte i administrasjonsutvalget 27. mai 2014

Administrasjonsutvalget behandlet i sitt møte sakene: Budsjettregulering 2014, Årsberetning og årsregnskap 2013 og orienteringer.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 19. juni 2014

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 19. juni 2014 sakene Bygning gnr 10 bnr 657 - Ishuset og Bygning gnr 13 bnr 74/224 - Ekkerøy.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunestyret 12. juni 2014

Kommunestyret behandlet i møte 12. juni 2014 sakene: Reguleringsplan Fossen Vest - offentlige formål, Vadsø havnepromenade - skisseprosjekt, Kvalitetsplan for skolene 2014-2017, Fastsettelse av renovasjonsgebyr 2014, IKT-plan 2014, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 28. mai 2014

Formannskapet behandlet i møte 28. mai sakene: Rettsmekling - Norsk Gjenvinning og Vadsø kommune, Kommunal eiendomsskatt - oppnevning av prosjektgruppe, Komité for markering av samefolkets dag, Strategisk næringsplan - oppfølging av vedtak, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 27. mai 2014

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 27. mai sakene: Søknad om punktfeste, Dispensasjon til tiltak på eiendom, Dispensasjon til oppføring av eiendom, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunestyret 15. mai 2014

Kommunestyret behandlet i møte 15. mai 2014 sakene: Vadsø hestesportsklubb - rideanlegg i Vadsø, Kommunal Eiendomsskatt, Komite for Samefolkets dag m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 24. april 2014

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 24. april 2014 sakene: Områderegulering for Kirkegårdsveien - Vestre Jaksobselv, Søknad om oppføring av dampbad på eiendom Gnr 7 Bnr 1 Fnr 124, Klage på vedtak. m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 10. april 2014

Formannskapet behandlet i møte 10. april 2014 sakene: Komite for markering av samefolkets dag, Suppleringsvalg - stiftelsen Vadsø utleieboliger, Utført skjenkekontroll desember 2013, Bygdebok for Vestre Jakobsel og omeng - søknad om tilskudd, Vadsø atletklubb - søknad om tilskudd, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 4. april 2014

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 4. april 2014 saken: Reguleringsplan Fossen Vest - Områderegulering offentlige formål.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 20. mars 2014

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 20. mars 2014 sakene: Plassering av borerigger i oppplag ved Sildeoljefabrikken, Fuglekikkerskjul Vestre Jakobselv og Valen i Ekkerøy, Bygging av ny bru Nedre Flintelv, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 13. mars 2014

Formannskapet behandlet i møte 13. mars 2014 sakene: Kommunal eiendomsskatt, Vake 2014 - søknad om støtte, Søknad om midler til Lan, Komite for markering av samefolkets dag, Satsing på kommunalt barnevern, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunestyret 27. februar 2014

Kommunestyret behandlet i møte 27. februar 2014 sakene: Eierstrategier, Kommuneplanens arealdel - endringer, Nord-Varanger kvenforening - støtte til teaterprosjekt, Etablering av naturrom/fugleskjul på molo i indre havn - søknda om midler, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 20. februar 2014

Formannskapet behandlet i møte 20. februar sakene: Oppfølging vedtak kommunestyret 19.12.2013, budsjettmessig finansiering, Valg til utviklingsrådet, Vadsø kunstforening - partnerskapsavtale 2014, Kommunal eiendomsskatt, Midler til røykeslutt og samlivskurs 2014, Vadsø pensjonistforening - søknad om økonomisk støtte, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 13. februar 2014

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 13. februar sakene: Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, Områderegulering for kirkegårdsveien, nye gate- og veinavn i Vadsø, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Formannskapet 30. januar 2014

Formannskapet behandlet i møte 30. januar sakene: Vadsø kunstforening - partnerskapsavtale, Helsesportsuka 2014 - søknad om økonomisk støtte, Vadsø VGS - støtte til studietur til tyskland, Eierstrategier, brann og redningsvesenets organisering og ressursbruk, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Administrasjonsutvalget 22. januar 2014

Administrasjonsutvalget behandlet i møte 22. januar 2014 sakene: KS strategikonferanse 2014 og Orienteringer.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 16. januar 2014

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 16. januar 2014 sakene: Rekvisisjon av oppmålingsforretning, Klager over vedtak, Dispensasjon fra arealplan, Delegering av myndighet til Rådmannen.
Les mer
 
 
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik