Møte i kommunestyret 19. desember 2013

Kommunestyret behandlet i møte 19. desember sakene: Tilstandsrapport grunnskolen i Vadsø. Sjumilssteget i Finnmark, Lokal lønnspolitikk, Kjøp av undervisningstjenester, Varangerhuset - en fremtidsrettet generasjonshage, Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i valgstyret 19. desember 2013

Valgstyret behandlet i møte 19. desember 2013 saken: Nytt valgoppgjør - kommunestyrevalget 2011.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 5. desember 2013

Formannskapet behandlet i møte 5. desember sakene: JDG AS - Støtte fra næringsfondet, Kommunal plan for idrett og friluftsliv, Kompetanseplan - handlingsplan 2014, Lokal lønnspolitikk, Fastsettelse av renovasjonsgebyr, Varangerhuset - en fremtidsrettet generasjonshage, Kommunal eiendomsskatt, Årsbudsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst 3. desember 2013

Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst vil i møte 3. desember 2013 behandle sakene: Kompetanseplan - handlingsplan 2014, Mulighetsstudier kultur - kulturkvartal, Varangerhuset - en fremtidsrettet generasjonshage, Barnehagevedtekter m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 28. november 2013

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker vil i møte 28. november behandle sakene: Søknad om deling av grunneiendom, Fornyet behandling av søknad om deling, Søknad om dispensasjon, Søknad om kjøp av tillegstomt, Revidert planprogram, Kjøp av landbruksfaglige tjenester fra Tana kommune, Årsbudsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for helse, rehabilitering og omsorg 26. november 2013

Hovedutvalget for helse, rehabilitering og omsorg vil i møte 26. november 2013 behandle sakene: Mulighetsstudiet - plan for Helse, Rehablitering og Omsorg, Varangerhuset - en fremtidsrettet generasjonshage, Kompetanseplan - handlingsplan 2014, Årsbudsjett 2014 og Økonomiplan 2014 - 2017.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunestyret 14. november 2013

Kommunestyret behandlet i møte 14. november 2013 sakene: Fritak/suppleringsvalg - hovedutvalg for plan, miljø og kommunaltekniske saker, Suppleringsvalg - kontrollutvalget, Eiermelding 2012, Rusmiddelplan 2014-2017, Møtegodtgjørelse - kommunale foretak, Forankring av petroleumsstrategier, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 31. oktober 2013

Formannskapet behandlet i møte 31. oktober sakene: Eiermelding 2012, Monument- og bybakken, Rusmiddelpan 2014-2017, Møtegodtgjørelse - kommunale foretak, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i valgstyret 31. oktober 2013

Valgstryet vil i møte 31. oktober behandle saken: Nytt valgoppgjør.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 24. oktober 2013

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 24. oktober 2013 sakene: Ulovlig oppførte bygg Thomaselv, Søknad om tilbygg i Laksebybukt, Klage på vedtak, Vadsø havnepromenade - skisseprosjekt, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst 28. oktober 2013

Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst behandlet i møte 28. oktober 2013 sakene: Rusmiddelplan 2014-2017, Kvalitetsplan for skolene 2014-2017, Tilstandsrapport for grunnskolene i Vadsø og orienteringer.
Les mer
 
 
 
 

Ekstraordinært møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 14. oktober 2013

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i ekstraordinært møte 14. oktober 2013 saken Søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan ny skole.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunestyret 10. oktober 2013

Kommunestyret behandlet i møte 10. oktober sakene: Trafikksikkerhetsplan 2014-2017, Vadsø Havn KF regnskap 2012, Oppsigelse tjenestepensjon DNB LIV, Styrking av kommunale næringsfond 2013, Finnmark kommunerevisjon - tilskudd omstillingsprosjektet, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 26. september 2013

Formannskapet behandlet i møte 26. september 2013 sakene: Varangerfestivalen - søknad om redusert husleie, Søknad om støtte til bokutgivelse, NMK Vadsø - søknad om økonomisk støtte, Nord-Varanger kvenforening - Økonomisk støtte, Reglement for formannskapet, Styrking av kommunalt næringsfond, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Administrasjonsutvalget 18. september 2013

Administrasjonsutvalget behandlet i møte 18. september sakene: Reglement for formannskapert og orienteringer.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 30. august 2013.

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker vil i møte 30. august 2013 behandles saken: Trafikksikkerhetsålan 2014 - 2017.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 23. august 2013

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker vil i møte 23. august 2013 behandle sakene: Bygging av ulovlig vei, Søknad om å få bygge uthus, Tomt til ny trafostasjon, Klagesaker, Trafikksikkerhetsplan 2014-2017, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 22. august 2013

Formannskapet behandlet i møte 22. august 2013 sakene: Høring - endring av husbankens startlån, Varangerfestivalen - Søknad om redusert husleie, Stiftelsen Amathea - tilskudd, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i hovedutvalg for kultur, undervisning og oppvekst 20. august 2013

Hovedutvalg for kultur, undervisning og oppvekst behandlet i møte 20. august 2013 saken: Orienteringer.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for helse, rehabilitering og omsorg 21. august 2013.

Hovedutvalget for helse, rehabilitering og omsorg behandlet i møte 21. august 213 sakene: Ledsageravtale - Helse Finnmark og Reglement for Formannskapet - endring.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 9. juli 2013

Formannskapet behandlet i møte 9. juli 2013 sakene: Utbygging av bredbånd, Kontorbygg Vadsø sentrum, Økonomisk støtte Aksla og Langsmedvann hytteforening, JDG AS - Støtte fra næringsfondet.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 20. juni 2013

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 20.06.2013 sakene: Klagesak Tollbugata 1, Søknad om deling av grunneiendom - Vestre Jakobselv, Klage på vedtak, Søknad om dispensasjon fra planvedtekter. m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunestyret 6. juni 2013

Kommunestyret behandlet i møte 6. juni sakene: Suppleringsvalg - kommunens sentralforbund, Valg til klagenemnd for eiendomsskatt, Suppleringsvalg - Øst-Finnmark regionråd, Årsberetning - årsregnskap 2012, Studiesenteret - organisering og finansiering, Budsjettregulering, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 23. mai 2013

Formannskapet behandlet i møte 23. mai sakene: Hurtigbåtruter i kommende anbud, Vadsø havnepromenade - skisseprosjekt, Etablering av NAV-kontorer i Finnmark, Studiesenteret - organisering og finansiering, Budsjettregulering 2013, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Valgstyret 23. mai 2013

Valgstyret vil i møte 23. mai 2013 behandle sakene: Nytt valgoppgjør - kommunestyrevalget 2011, Stortings- og sametingsvalget 2013 - Valg av stemmestyrer.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 16. mai 2013.

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 16. mai 2013 følgende saker: Søknad om kjøp av boligtomt, Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven, Gapahuk Makkenes, Dispensasjon fra kommuneplan Langsmedvannet, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 2. mai 2013

Formannskapet behandlet i møte 2. mai sakene: Jon erik Erstad AS - klage på vedtak, Skjenlebevilling - klage på vedtak, Ungfest 2013 - søknad om økonomisk støtte.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst 14. mai 2013

Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst behandlet i møte 14. mai 2013 sakene: Studiesenteret - organisering og finansiering, Retningslinjer i SU - skole og barnehager, orienteringer.
Les mer
 
 
 
 

Møte i administrasjonsutvalget 15. mai 2013

Administrasjonsutvalget behandlet i møte 15. mai sakene: Studiesenteret - organisering og finansiering, Økt ressurs til hovedverneombud, Budsjettregulering 2013 og orienteringer.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunestyret 25. april 2013

Kommunestyret behandlet i møte 25. april 2013 sakene: Styringsgruppe for skoleprosjektet, Nytt kulturbygg i Vadsø, Avgrensning av havnekapitalen, Sandmo Golfbane AS - omprioritering av midler, Høring - sykestueutvalgets rapport, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 11. april 2013

Formannskapet behandlet i møte 11. april 2013 sakene: vadsø Jazzklubb - sølnad om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikke, Nord-Varanger kvenforening - Støtte til teaterprosjekt, Høring - sykehusutvalgets rapport, Avgrensning av havnekapitalen, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst 9. april 2013

Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst behandlet i møte 9. april 2013 sakene: Sandmo A/S Golfbane - omprioriteringer av midler, Nord-Varanger Kvenforening - støtte til teaterprosjekt, Vardøhus musikkteater - støtte til skuespill, Skolerute 2013-2014 og orienteringer.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 4. april 2013

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 4. april sakene: Søknad om fradeling av Vadsø industriområde, Bygging av lavspentlinje over Vestre Jakobselv, Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for helse, rehabilitering og omsorg 21. mars 2013

Hovedutvalget for helse, rehabilitering og omsorg vil i møte 21. mars behandle saken: Orienteringer.
Les mer
 
 
 
 

Møte i valgstyret 7. mars 2013

Valgstyret vil i møte 7. mars behandle sakene: Fastsetting av tid og sted for forhåndstemmer, Tid og sted for stemmegivning på valgting.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunestyret 7. mars 2013

Kommunestyret behandlet i møte 7. mars 2013 sakene: Valg av meddommere, Retningslinjer for startlån, Forslag til endringer i vedtekter for kommunale barnehager, Plan for forvaltningsrevisjonen 2013-2016, Kontrollutvalgets årsrapport, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Administrasjonsutvalget 4. mars 2013

Administrasjonsutvalget behandlet i møte 4. mars orienteringssaker.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 27. februar 2013

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 27. februar 2013 sakene: Bygging av ulovlig vei til eiendom, Ridesenter - klage på vedtak, Utsettelse av iverksetning av tiltak hestesportklubb ridesenter, Fastsettelse av priser for innlevering av avfall miljøstasjonen, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i valgstyret 31. januar 2013

Valgstyret behandlet i møte 31. januar saken Stemmekretsinndeling.
Les mer
 
 
 
 

Ekstraordinært temamøte i fomannskapet 7. februar 2013

Det ble avholdt et ekstraordinært temamøte i formannskapet om barnevern 7. februar 2013.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst 29. januar 2013

Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst behandlet i møte 29. januar 2013 sakene: Orienteringer KUO, Forslag til endring av vedtekter for barnehager, Mottaksavdeling i barnehage.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 31. januar 2013

Formannskapet behandlet i møte 31. januar 2013 sakene: Søknad om økonomisk støtte - VAKE 2013, Spillavhengighet Norge - søknad om støtte, Varangerfestivalen - tilskudd 2013, Vadsø mannsangforening - partenerskapsavtale, Retningslinjer startlån, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for helse, rehabilitering og omsorg 28. januar 2013

Hovedutvalget for helse, rehabilitering og omsorg behandlet i møte 28. januar orienteringssaker.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 24. januar 2013

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 24. januar sakene: Søknad om tillatelse til oppgradering av vei, Søknad om utvidelse av tomt, Søknad om omdisponering og Parkeringskontroll.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for helse, rehabilitering og omsorg 28. oktober 2013

Hovedutvalget for helse, rehabilitering og omsorg vil i møte 28. oktober 2013 behandle saken Rusmiddelplan 2014-2017.
Les mer
 
 
 
 

Møte i økonomiutvalget 31. oktober 2013

Økonomiutvalget vil i møte 31. oktober behandle sakene: Budsjett og økonomiplan 2014-2017 og Periodisk regnskap oktober 2013.
Les mer
 
 
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik