Kommunestyremøte 16. desember 2011

Kommunestyret behandlet i møte 16. desember sakene: Valg av representanter til råd og utvalg, Norasenteret IKS - navneendring, Kulturbygg i Vadsø kommune, Varangerfestivalen - søknad om tilskudd, Vadsø menighet - budsjett 2012, Reglementer for godgjøring til folkevalgte, Forslag til nytt gebyrregulativ etter plan og bygningsloven m.m.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 2. desember 2011

Formannskapet behandlet i møte 2. desember sakene: Reoppnevning av styremedlemmer til nasjonalstyret for Varangerhalvøya, Inndragning av skjenkebevilling, Care- støtte til etablering av spare og lånegrupper i Mali, Norasenteret IKS-navneendring, OmSåKor - støtte til 25-årsmarkering, Vadsø atletklubb - søknad om tilskudd m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i bystyret 10. november 2011

Bystyret behandlet i møte 10. november sakene: Vadsø vann og avløp - endring av vedtekter, Nytt museumsbygg, Evaluering av brannordning, Eiermelding 2010, Forslag om endring av benevelse bystyre til kommunestyre, valg av ulike råd, utvalg or representanter.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 27. oktober 2011

Formannskapet behandlet i møte 27. oktober sakene: Primærnæringsfond, Vadsø vann og avløp - endring av forskrifter, Oppnevning av medlemmer til nasjonalparkstyret, Valg av medlem og varamedlem til utviklingsrådet, Skoleprosjekt - organisering og mandat for styringsgruppen, Nytt museumsbygg, eierskapsstrategier m.m.
Les mer
 
 
 
 

Møte i bystyret 11. oktober 2011

Bystyret behandlet i møte 11. oktober sakene: Godkjenning av kommunestyrevalget 2011, Valg av formannskap for valgperioden 2011-2015, Valg av ordfører for perioden 2011-2015, Valg av varaordfører for perioden 2011-2015, Reglement for planutvalget - endring, Valg av planutvalget for perioden 2011-2015 m.m.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 29. september 2011

Formannskapet behandlet i møte 29. september sakene: Vadsø filmklubb - økonomisk støtte, Varanger ASVO - midler fra lærer A Zahls legat, Utviklingsfond - primærnæringsfond, Oppnevning av valgnemnd.
Les mer
 
 
 
 

Møte i bystyret 1. september 2011

Bystyret behandlet i møte 1. september sakene: Utvidet barnehagetilbud ved Ruija barnehage, Sammenslåing av Sentrum, Fossen og Melkevarden skole, Forslag om endring av benevnelse bystyre i kommunestyre, Støtte fra næringsfondet, Utvidelse av fritidsbrygga og etablering av utriggere m.m.
Les mer
 
 
 
 

Møte i bystyret 9. juni

Bystyret behandlet i møte 9. juni sakene: Sammenslåing av sentrum - melkevarden og Fossen skole, Styrking av læringsmiljøet for grunnskoleelever i Vadsø, Utviklingsfond - primærnæringsfon oppretting, Støtte fra næringsfondet, Avhending av Fossegrotta barnehage, Ny renovasjonsløsning m.m.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 26. mai 2011

Formannskapet behandlet i møte 26. mai sakene: Driftsavtale Varanger næringssenter, Ny bil/hjullaster til driftsenheten, Avhending av Fossegrotta barnehage, Kommunalt avfallsgebyr - selvkost, Øst-Finnmark kompetansesenter - ny bevilgning, Norasenteret IKS - tilskudd 2011 m.m.
Les mer
 
 
 
 

Møte i bystyret 14. april

Bystyret behandlet i møte 14. april sakene Plan for helse, rehabilitering og omsorg, Handlingsplan mot vold i nære relasjoner, Omdannelse av ØFAS til aksjeselskap, Eierskapskontroll i NORA- senteret IKS, Kontrollutvalgets årsrapport 2010, Finansreglement 2011, Nytt mellomtrinn Fossen og Melkeverden skoler - fremdrift og Suppleringsvalg.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 31. mars 2011

Formannskapet behandlet i møte 31. mars sakene: ADHD Norge - søknad om tilskudd, Tilskudd i forbindelse med 17. mai arrangement, Krafttak mot kreft - Økonomisk støtte, Ekkerøy grendehus - støtte til oppussing, Støtte fra næringsfondet, Handlingsplan mot vold i nære relasjoner, Plan for helser, rehabilitering og omsorg.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 10. mars 2011

Formannskapet behandlet i møte 10. mars sakene: ADHD Norge - søknad om tilskudd og Organisering av næringsutvikling.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 24. februar 2011

Formannskapet behandlet i møte 24. februar sakene: søknad om bevilling for skjenking, Sentrum skole og kulturskole - støtte til studietur, ALNSF fagkongress - økonomisk støtte, Vadsø videregående skole - støtte til ekskursjon, Finnmark korforbunds fylkesstevne i Vadsø - økonomisk støtte m.m.
Les mer
 
 
 
 

Møte i bystyret 10. februar 2011

Bystyret behandlet i møte 10. februar sakene: Søknad om støtte fra Hermetikken næringshage, Eierstrategier -Vadsø kommune, Organisering næringsutvikling, Kommunalt avfallsgebyr - selvkost, Finansreglement 2011, Prosjekt - samhandling Øst-Finnmark, Kommunal deltakelse i miljøfyrtårn, Suppleringsvalg til kontrollutvalget.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 27. januar 2011

Formannskapet behandlet i møte 27. januar sakene delegering av myndighet innenfor landbruksområdet, Handlingsplan mot vold i nære relasjoner, Prosjekt samhandling Øst-Finnmark, Kontrollmedlemskap i Grønt punkt Norge, Eierstrategier m.m.
Les mer
 
 
 
 

Møte i bystyret 29. april 2010

Bystyret behandlet i møte 29. april sakene: Kontrollutvalgets årsrapport, Kontrollutvalgets årsplan, Nytt delegasjonsreglement etter plan og bygningsloven, Skjønnsmidler 2010, Strategisk næringsplan 2010-2017 og ØFAS - stiftelsesdokument og aksjonæravtale.
Les mer
 
 
 
 

Møte i bystyre 11. februar 2010

Bystyre vil i møte 20. februar behandle følgende saker: Revisjonsrapport ØFAS AS, Retningslinjer for selskapskontroll i Vadsø kommune, Økning av tilskott - Vadsø kirke, Salg av alders hvile og Vadsø samfunnshus, Eiendomsplan, Sett farge på Vårbrudd, Energi og klimaplan, Strategisk næringsplan 2010-2013, Plankomite for skoleutbygginger 2010-2015.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 7. april

Formmanskapet vil i møte 7. april behandle sakene: Kjøp av eiendom i Vestre Jakobselv til boligformål og Bosetting av flyktninger.
Les mer
 
 
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik